Horarios O NOSO HORARIO DE TENDA E RECEPCIÓN É DE LUNS A VENRES DE 10:30 A 13:00 E DE 17:00 A 22:30 HORAS.

SÁ MUSCULACIÓN E CARDIO:

Luns a Venres de 10:30 a 13:00 e de 17:00 a 22:30.

KICK BOXING:

Luns e mércores de 20:30 a 21:30.
Sábados de 11:00 a 12:00.

ZUMBA:

Martes e xoves, de 19:30 a 20:30.

PRE-KARATE E KARATE

Karate xuvenil: martes e xoves de 16:00 a 17:00.
Karate infantil (de 6 a 11 anos): martes e xoves de 16:45 a 17:45.

BAILE DE SALÓN

Venres, de 21:00 a 22:15.

SAUNA

Homes – Mércores, de 18:00 a 22:15.
Mulleres – Xoves, de 18:00 a 22:15.

  1. Cota de inscripción, 14 € (nun único pago ó formaliza-la matrícula).
  2. Cota de mantemento, 9 €/mes (só se pagará nos meses en que se comunique a non asistencia ó ximnasio. O pago desta cota de mantemento eximirá ó socio de pagar nova cota de inscripción ó reanudar a asistencia ó ximnasio).
  3. Os socios do ximnasio teñen dereito ó uso da sauna, confección e ensino de rutinas de entrenamento, e medicións periódicas da graxa corporal.
  4. As cotas de cada mes deberán aboarse entre o 1 e o 5 de ese mesmo mes mediante domiciliación en entidade financeira, excepto a primeria mensualidade e a cota de inscripción, que deberán aboarse ó contado (efectivo ou tarxeta bancaria).
  5. Namentres non se comunique a baixa, tanto definitiva como temporal, no ximnasio, seguiranse cobrando as cotas correspondentes.